Skip directly to content

Drużyna Orła

on Wed, 06/04/2014 - 16:30

Poprawa rozpoznawalności Muzeum Niepodległości w Warszawie w przestrzeni miejskiej.

My jam: 
Warsaw GovJam 2014