Skip directly to content
This is the archive site of Global Gov Jam 2011-2018. From 2019 on please visit http://globaljams.org.

Drużyna Orła

on Wed, 06/04/2014 - 16:30

Poprawa rozpoznawalności Muzeum Niepodległości w Warszawie w przestrzeni miejskiej.

My jam: 
Warsaw GovJam 2014