Skip directly to content
This is the archive site of Global Gov Jam 2011-2018. From 2019 on please visit http://globaljams.org.

Helden van Noord (Heroes of North)

A concept to trigger people to take care of eachother in Rotterdam-Noord

Pitch “Helden van Noord”

Vanuit de case “Zorg voor Noord” werd aangegeven dat de bewoners meer betrokken moesten raken bij de zorg op Noord. Onder Noord valt in dit geval de wijken Oude noorden en Agniesebuurt.
Er zitten al zowel fysieke plekken in de wijk als online whatsappgroepen.

Vanuit ons fieldresearch zijn wij erachter gekomen dat plekken als de vraagwijzer, de nieuwe bannier (het buurthuis) goed gevonden werden en er ook gebruik van gemaakt werd. Sommige waren er wat positiever over dan de ander. Daarnaast hebben wij gezien dat de betrokkenheid met de buren/directe buurtbewoners wel hoog was. De bewoners die wij gesproken hebben gaven allemaal aan wel hun buren hulp te bieden of te willen geven.
De belangrijkste inzichten die wij gehad hebben na aanleiding van het fieldresearch zijn:
De buren helpen elkaar al/ willen elkaar graag helpen. De cohesie is er dus al
De drempel om om hulp te vragen is te hoog voor de mensen

Van hieruit zijn wij gaan denken in de richting van de zorg naar de mensen zelf brengen. Hieruit is het volgende concept ontstaan:
Helden van Noord
De kern van het concept is een combinatie van het vergroten van de openheid binnen de wijk en het brengen van de zorg naar de wijk toe.
Het concept is dan ook tweeledig. De twee onderdelen zullen vanuit één persoon/team gecoördineerd worden. Het team zal voornamelijk bestaan uit bewoners van de wijk.

Terminal
Er zal een programma gemaakt worden waar bewoners uit de wijk zich kunnen aanmelden om hulp aan te bieden. Er zullen bewoners zijn die zeggen, ik en goed in financiën ik wil daar wel iemand bij helpen. Een andere bewoner is misschien weer goed in het bieden van hulp bij opvoeding etc. Zo ontstaat er een database van mensen uit de wijk die hun buurtbewoners wel willen helpen.
Er zal enerzijds een online programma gemaakt worden die 24/7 beschikbaar is. Een buurtbewoner die hulp nodig heeft kan in dit programma kiezen of hij/zij iemand uit de wijk wilt of een professional wilt die hem helpt met zijn probleem. Vervolgens krijgt hij/zij een lijst te zien van mensen op het gebied van zijn probleem die hem kunnen helpen. Hij/zij kan dan zelf kiezen tussen deze mensen en een afspraak maken. Daarnaast zullen er een aantal fysieke terminals in de wijk geplaatst worden waar een bewoner heen kan en gebruik kan maken van het programma.

Gesprekken
Als tweede zullen er open gesprekken plaats vinden. De buurthuizen zijn hiervoor de locatie. De openheid word op deze manier terug gebracht naar de wijk. Het is de bedoeling dat er één of twee dagdelen in de week worden gepland waar zowel “helden van de wijk” aanwezig zijn als professionals. Zo kunnen de buurtbewoners hier binnenlopen met hun vraag of probleem en het fysiek on the spot bespreken.

Belangrijke punten in dit concept:
De communicatie tussen de professionals en helden van de wijk moet heel open en goed gestructureerd zijn. Een professional moet ook kunnen zeggen tegen een held van de wijk “ik denk dat jij deze klant wel op je kunt nemen”
Voor iedere groep zijn er duidelijke voordelen:
1. Vraagzone heeft als voordeel dat hij/zij laagdrempelige hulp krijgt.
2. De hulpzone krijgt meer steun vanuit de professionals en zij zullen trainingen aangeboden krijgen ook voor hun eigen ontwikkeling.
3. Pro zone heeft als voordeel dat zij minder problemen zelf hoeven op te vangen.

Licence: 
Creative Commons Licence