Skip directly to content
This is the archive site of Global Gov Jam 2011-2018. From 2019 on please visit http://globaljams.org.

#Sąsiedzi

#sasiedzi #naklejki #przyjaznysasiad #dobrerelacje #jakosczycia #zyciewmiesie

Jak sprawić, żeby sąsiedzi sobie wzajemnie pomagali?
Ludzie w dużych miastach żyją anonimowo. Nie znają swoich sąsiadów, nie utrzymują z nimi relacji, nie angażują się w sprawy okolicy, dzielnicy, miasta.. Jak zmotywować ludzi do zaangażowania się w rozwiązywanie problemów lokalnych?

Naklejki
1. Kampania informacyjna (facebook, organizacje pozarządowe, rady dzielnicy, spółdzielnie)
2. Naklejki z piktogramami (zwierzęta, dzieci, książki, kwiaty etc.) oraz naklejki "Przyjazny sąsiad"

Naklejki sprawią, że ludzie lepiej się poznają, będą mogli sobie wzajemnie pomagać (pilnować sobie zwierząt, podlewać kwiaty, wymieniać książkami, zabawkami, meblami etc.). Tworzenie lokalnych społeczności.

Rezultat:
Większe poczucie bezpieczeństwa, lepsza jakość życia, dobre relacje, angażowanie się w życie społeczne, poczucie przynależności.

Licence: 
Creative Commons Licence