Skip directly to content
This is the archive site of Global Gov Jam 2011-2018. From 2019 on please visit http://globaljams.org.

It's Good To Change

Change, Fear, status Quo,

Brief (problem badawczy): Jak zmniejszyć lęk instytucji publicznych przed zmianą?

Plan:
Jak pomóc(komu): Zaangażowanemu urzędnikowi średniego szczebla...
rozwiązać problem: braku poczucia wpływu w swojej instytucji...
tak, aby: jego praca była efektywna i skuteczna dla odbiorców instytucji.

Rozwiązanie: "Modelator Zmian" - który umożliwia grupie docelowej współtworzenie zmiany w swojej instytucji , w formie partycypacyjnego procesu.

Etapy procesu "Modelator Zmian"
1. Anonimowe zgłaszanie problemów online/offline
2. Zbieranie ich przez Moderatora zmian (zewnętrzna jednostka w środku struktury organizacji)
3. Kategoryzacja, moderowanie - wystawianie do głosowania tych problemów
4. Wszyscy interesariusze (pracownicy urzędów) z każdego szczebla głosują (oddając 2 głosy) na problem, który według nich jest najistotniejszy.
5. Moderator wybiera wygrane (najważniejsze) problemy i ustala harmonogram warsztatów względem problemów
6. Każdy dobrowolnie (już nieanonimowo) zgłasza się na warsztat w czasie pracy
7. Warsztat w formie partycypacyjnego designu wypracowuje rozwiązania i plan co kto robi, aby zmiana miała miejsce
8. Ewaluacja przy następnej turze problemów, czy zmiana się powiodła, jeżeli nie wróć do pkt. 1 (Wzorowy cykl - UCD)

Licence: 
Creative Commons Licence