Skip directly to content
This is the archive site of Global Gov Jam 2011-2018. From 2019 on please visit http://globaljams.org.

Mate 2 Play - Share, learn, play

Verenigingen en scholen versterken elkaar ovv zinvolle vrijetijdsbesteding

Met Share, Learn, Play kunnen verenigingen en scholen kennis en ervaring delen op het vlak van zinvolle vrije-tijdsbesteding voor kinderen. De lokale overheid wil deze dienstverlening organiseren en aanbieden. Scholen en verenigingen kunnen via een kruisbestuiving activiteiten "in het kwadraat" aanbieden.

Dag 1:
We werken dit thema verder uit en maken dan een een productbox, we tekenen wat we bedoelen.
Dries van studio Dott komt ons uitleg geven over een prototype.
Vertrekken vanuit de gebruiker is ! Hoe kan je een verhaal visualiseren? Iets tonen dat kan ontwikkeld worden en niet té af is. Legoblokken kunnen een medium zijn, maar de focus ligt op het verhaal.Je kan werken met een storyboard.

We maakten een storyboard en trekken naar de stad voor interviews. We hebben een beetje schroom. Maar het lukt ons om 7 mensen te spreken. Ons idee slaat aan maar we zijn ook verbaasd.

Wat hebben we ondervonden?
Er is zeker interesse en behoefte aan nieuwe, laagdrempelige en kleinschalige activiteiten. Jongeren zijn best wel geïnteresseerd in maatschappelijke acties en lopen zich wat te vervelen, gaan shoppen. Ze willen graag een aanbod kennen van wat ze allemaal kunnen doen. En liefst niet werken met te strakke categorieën.

We willen echter niet de zoveelste 'uit-agenda' worden.

Dag twee:
We bereiden een pitch voor.
Hiervoor maken we een filmpje: met playmobiel en lego maken we (talent Sara!) van een reeks foto's een filmpje dat jongeren moet aanspreken. Dit kan je bekijken op deze pagina.

Ons project noemt Mate 2 Play, zo gaan we de website noemen.

We bereiden ons project verder voor en gaan de straat op om te vragen hoe we scholen en verenigingen kunnen bereiken. Best 1 afgevaardigde per vereniging vinden. Niet eenvoudig om verenigingen ook te vinden. Voldoende budget voor de school – want nu reeds weinig tijd om met het onderwijs zelf bezig te zijn. Het moet niet altijd de school zijn. Focus op de vakanties, jongeren zijn op de hoogte van wat er is, jongeren hebben veel activiteiten; ouders moeten lezen om hun kinderen te motiveren om naschoolse activiteiten te doen. School vindt het heel belangrijk, er is nood aan, maar is er ruimte voor en een budget? Rechtstreeks de scholen, jongeren … aanspreken om mee te doen. In een kleinere gemeenschap beginnen en dan uitbreiden. Niet teveel regels.

Onze Pitch is Mate 2 Play voor kinderen en jongeren die zich vervelen na schooltijd. Het is de enige website/app/social media die alle linken legt voor activiteiten in het kwadraat te creëeren in tegenstelling tot een versnipperd basisaanbod. Deze service is een uniek samenwerkingsverband die van het gewone meer maakt.

Onze mantra is Share, Learn, Play.

Hiervoor maken we ook een facebookpagina.

Licence: 
Creative Commons Licence