Skip directly to content
This is the archive site of Global Gov Jam 2011-2018. From 2019 on please visit http://globaljams.org.

Xarxa veïnal

CCompartir habilitats,recursos i experiències

km 0
Xarxa de col·laboració veïnal per a :
-compartir recursos
-compartir conèixements
-crear comunitats sense oblidar les necessitats individuals

Restricció:
Aconseguir més implicació

Licence: 
Creative Commons Licence