Skip directly to content
This is the archive site of Global Gov Jam 2011-2018. From 2019 on please visit http://globaljams.org.

Elevator says NO!

gedragsverandering door beweging en bewustwording

Vraagstelling

Hoe bewegen we de rotterdammer te bewegen en gezond te leven.

De Doelgroep n.a.v. de vraagstelling is ingeperkt tot de doelgroep van Rotterdammers die veel beroepsmatig zitten. Voornamelijk zijn dit werknemers in kantoren en hogescholen/ universiteit.
Deze groep vormt een nieuwe groep met potentiële gezondheidsproblemen.
Het zitten is het nieuwe roken

Voor het onderzoek zijn twee bedrijfsrestaurants (GGD en De Rotterdam).bezocht en zijn werknemers die daar zaten te lunchen geïnterviewd.
Uit de interviews werd duidelijk waarom medewerkers weinig bewegen van/naar huis, tijdens het werk en tijdens de lunchpauze.
Dit werd vooral ingegeven door gemak, onbewust gedrag en weinig tijd.
Het wegnemen van belemmeringen kan leiden tot gedragsverandering en bewustwording.

Op basis hiervan is gekozen om ons te richten op het sturen van onbewust gedrag en binnen we werkomgeving.
Belemmeringen wegnemen, inzetten op gedragsverandering en bewustwording dat ledit tot meer beweging.
Onbewust gedrag sturen naar bewust gedrag. Dit alles in de werkomgeving met uitgangspunt dat het geen extra tijd mag kosten.
Het gedrag wordt gewojzigd door het inbouwen van positieve en negatieve prikkels

Concept van Elevator says no!
Meer bewegen in de werkomgeving gebruikmakend van het gebouw en bestaande technologie, zoals toegangspassen en personeelsnummers en studentennummers.
Dit alles zonder de bestaande werkomgeving ingrijpend te veranderen.
Gekozen is voor gedragsverandering met directe confrontatie met het eigen gedrag

Doel van het concept is het vergroten van de bewustwording om meer te bewegen tijdens werktijd of de tijd die je verblijft in het pand. Dit door vaker de trap te nemen ipv de lift..

Uitgangspunten
Het is niet vrijblijvend . Iedere werknemer of student doet mee.
Het systeem is gepersonaliseerd. Iedere werknemer heet een eigen target en krediet voor het aantal keren dat hij/zij met de lift mag. Het liftkrediet is gebaseerd op de fysieke mogelijkheden van de medewerker/student.
De medewerker kan zelf bepalen op welk moment hij zijn liftkrediet inzet.
Sparen mag. Het krediet kan worden meegenomen naar volgende maand.

Zodra langs een ibeacon wordt gelopen wordt dit geregistreerd en wordt direct het saldo van de werknemer aangepast. De ibeacons zijn geïnstalleerd bij alle liften en de trappen. Het registeren gaat automatisch. Iedere werknemer/student kan via een app op zijn smartphone zijn saldo bijhouden en ontvangt andere relevante informatie (optie voor de toekomst).

Als het liftkrediet op is kan de medewerker niet meer met de lift. mee. Wanneer toch in de lift wordt gestapt blijft de lift stilstaan. Ook alle andere werknemers in de lift kunnen dan niet verder. De lift gaat pas verder wanneer de medewerker zonder liftkrediet is uitgestapt.

Het systeem kent ook bonussen gerelateerd aan verstandig gedrag.
Wanneer na een jaar er nog liftkrediet over is kan dit worden verzilverd in bonuspunten.
Wanneer de werknemer met de fiets komt en de fiets in de fietsenstalling parkeert ontvangt de werknemer bonuspunten.
Ook een lunchwandeling levert bonuspunten op. Rond de kantoorgebouwen zijn ook ibeacons geinstallleerd. Bij regen kunnen werknemers gebruik maken van een gratis leen stormparaplu.
Ook kunnen er bonuspunten worden verdiend door gezond eten aan te schaffen in de kantine.
Tevens kunnen er bonuspunten verdiend worden door verdiend door je conditie te verbeteren door sneller de trap op of af te lopen.

De Bonuspunten kunnen worden verzilverd voor teamuitjes, korting bij concerten , korting bij de schouwburg of healthrestaurants in Rotterdam?

Daarnaast is er ook nog een challangesysteem aan verbonden.
Door dit systeem is het mogelijk je collega uit te dagen of een team,afdeling of etage.
De winnaar van de challenge hoeft niet de meest fitte werknemer te zjn. Het gaat om de persoonlijke progressie

Wat levert Elevator says no! op?
Fitte werknemers. Dit is in het belang ban de werknemers zelf en de werkgevers.
Zo ook voor de studenten van de Universiteit en de hogescholen.
Een grotere bewustwording over bewegen zonder veel tijd te hoeven investeren.
Zelfs al sport je veel buiten werktijd, dan voorkom je hiermee gezondheidsklachten die gerelateerd zijn aan rugklachten.
Dit werkt ook in het voordeel van zorgverzekeraars.
Werkgevers en zorgverzekeraars financieren het systeem. Het systeem vergt geen grote aanpassingen of investeringen en maakt gebruik van moderne technologie die veelal in moderne kantoorgebouwen aanwezig is.

In de toekomst is het mogelijk dit systeem ook in andere omgevingen te introduceren waar gebruik wordt gemaakt met idenficatiesystemen. Bijvoorbeeld openbaar vervoer, fietspaden in steden.

Prototype

Ervaring opgedaan met ibeacons in relatie met een app op een smartphone
Telefoon is communicatiemiddel en geeft info, tips en houdt saldo bij.
Met prototype getest of het mogelijk is melding te krijgen dat als je langs loopt dat je een melding ontvangt op je telefoon.

Submission files: 
Credits: 

Leonie de Kovel
Matthijs Havelaar
Pauline de Vries
Puck Peijnenburg
Peter Arnts
Michel Noordermeer

Licence: 
Creative Commons Licence