Skip directly to content
This is the archive site of Global Gov Jam 2011-2018. From 2019 on please visit http://globaljams.org.

ID Card

Simple identification system in healthcare.

W Polsce nie ma systemu identyfikacji w placówkach służby zdrowia. Są dostępne tylko te informacje, które dotyczą opłaconych składek ubezpieczenia zdrowotnego a nie te, które dotyczą naszego zdrowia.

ID Card to najprostsze rozwiązanie. Karty są powiązane z naszymi osobistymi numerami identyfikacyjnymi PESELami. Używając ID Card, lekarze, farmaceuci i my możemy zobaczyć historię naszych chorób, listę alergii i zobaczyć nasze recepty w jednym miejscu - każdy ma własny profil na forum.
Szybciej, efektywniej, oszczędniej!

In Poland there is no identification system in health care institutions. Some information about us is available, but only about the insurance and not our health.

We think that ID Cards are the simplest solution. They are linked with our personal ID numbers that we received when we were born. Using only those ID number-based cards, doctors, pharmacists and we can find out about our health, see the history of our diseases, list of our allergies, and see our prescriptions in one place – everyone has their own personal profile.
Faster, more efficiently, more economically!

Licence: 
Creative Commons Licence