Skip directly to content
This is the archive site of Global Gov Jam 2011-2018. From 2019 on please visit http://globaljams.org.

Drużyna Orła

Poprawa rozpoznawalności Muzeum Niepodległości w przestrzeni miejskiej. Improving the visibility of the Museum

Poprawa rozpoznawalności Muzeum Niepodległości w przestrzeni miejskiej.
Poprzez stworzenie miejsca do relaksu.

Improving the visibility of the Museum.
By creating a place to relax.

Credits: 

Świetna organizacja Warsaw Gov Jam 2014. Dzięki
Perfect organization of Warsaw Gov Jam in 2014. Thanks

Licence: 
Creative Commons Licence