Skip directly to content
This is the archive site of Global Gov Jam 2011-2018. From 2019 on please visit http://globaljams.org.

Budżet obywatelski

Jak zaktywizować społeczność lokalną do zgłaszania własnych projektów?

Nasz projekt polegał na stworzeniu usługi, która zachęci mieszkańców danej dzielnicy do zaangażowania się w tworzenie budżetu obywatelskiego. Skupiliśmy się na tym, jak można pokazać ludziom, że mają wpływ na swoje najbliższe otoczenie

Licence: 
Creative Commons Licence