Skip directly to content
This is the archive site of Global Gov Jam 2011-2018. From 2019 on please visit http://globaljams.org.

RetroPracownia

Retropracownia, retro workshop, Social Care Home, Expression, Artist, Students, Elderly, Movies,

Domy pomocy społecznej udostępniają swoich podopiecznych organizując wolne pracownie dla twórców, studentów, badaczy. Każdy zainteresowany, pracujący nad własnym projektem lub szukający inspiracji może przyjść, namalować lub przeprowadzić wywiad z osobą starszą - wychowankiem domu pomocy społecznej. Wizyty studentów urozmaicą czas, uzupełnią ich potrzebę komunikacji i ekspresji, zapewniając interakcje. Dla osób wizytujących, dom stanie się pracownią, pełną inspiracji i materiału do badań, reportażu.

Social Care Homes give access to their inhabitants organizeing free workshops for creators, students, artists, scientists. Everyone who is interested, working of their projects or looking for inspiration can come, paint, interview with an elder person - inhabitant of Social Care Home. Student's visits diversify their time, fill their need of communication and expression, providing interaction. For visitors home will become open workshop full of inspiration or material to surveys, reportages.

Credits: 

Zarząd i pracownicy DPS Prądnik Biały, Kraków, PL

Managment and workers of Social Care Home in Prądnik Biały, Kraków, Poland.

Licence: 
Creative Commons Licence