Skip directly to content
This is the archive site of Global Gov Jam 2011-2018. From 2019 on please visit http://globaljams.org.

Govjam Hasselt

Oh, I Still Can
Love in action - H³ (head - heart - hands)
Op zoek naar hulp voor je kind, volg Alpha
Verenigingen en scholen versterken elkaar ovv zinvolle vrijetijdsbesteding