Skip directly to content
This is the archive site of Global Gov Jam 2011-2018. From 2019 on please visit http://globaljams.org.

Barcelona GovJam

Maquetes primer prototip

on Thu, 06/11/2015 - 07:56

Maqueta distribució de l'oficina, maquetes dels botons a prémer a l'entrada io sortida de l'oficina i maqueta de la pantalla d'informació