Skip directly to content
This is the archive site of Global Gov Jam 2011-2018. From 2019 on please visit http://globaljams.org.

Warsaw GovJam 2014

Poprawa rozpoznawalności Muzeum Niepodległości w przestrzeni miejskiej. Improving the visibility of the Museum
Jak zachęcić do digitalizacji swoich archiwów ?
Jak zaktywizować społeczność lokalną do zgłaszania własnych projektów?
zachęta galeria