Skip directly to content

Barcelona GovJam

Maquetes primer prototip

on Thu, 06/11/2015 - 07:56

Maqueta distribució de l'oficina, maquetes dels botons a prémer a l'entrada io sortida de l'oficina i maqueta de la pantalla d'informació