Skip directly to content

Warsaw GovJam 2014

Poprawa rozpoznawalności Muzeum Niepodległości w przestrzeni miejskiej. Improving the visibility of the Museum
Jak zachęcić do digitalizacji swoich archiwów ?
Jak zaktywizować społeczność lokalną do zgłaszania własnych projektów?
zachęta galeria